Tiga Hal Ini Bisa Seret Wanita ke Neraka Setelah Menikah

Pernikahan sejatinya adalah bentuk penghalalan dari hubungan lelaki dan wanita yang sebelumnya diharamkan dalam syariat Islam. Pernikahan seharusnya menjadi ladang untuk memperoleh pahala dari...

Tujuh Golongan Manusia Yang Mendapat Pertolongan Langsung Dari Allah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak pernah luput dari dosa. Di akhirat nanti manusia akan diberi ganjaran sesuai dengan amal perbuatan yang...

Lima Tipe Wanita di Dalam Al-Qur’an yang Wajib Diketahui

Al-Qur’an adalah wahyu dari Allah SWT untuk umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Qur’an banyak terkandung surat-surat dan ayat-ayat yang...

Subhannallah, Inilah Dua Mata yang Tidak Disentuh Api Neraka

Neraka adalah tempat di akhirat kelak yang diperuntukkan bagi manusia yang berbuat dosa pada waktu mereka hidup di dunia. Di neraka inilah manusia akan...